سیاستهای اقتصاد مقاومتی

مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در تاریخ 29 بهمن ماه 1392 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را به روسای سه قوه ابلاغ و تاکید فرمودند پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.در زیر متن کامل این سیاستها آمده است.

معرفی پژوهشکده

همکاران و مخاطبان

 • www.isu.ac.ir
 • www.tehran.ir
 • www.sepahnews.com
 • mod.gov.ir
 • www.aut.ac.ir
 • www.cbi.ir
 • www.centinsur.ir
 • www.ific.org
 • www.ihu.ac.ir
 • www.isaar.ir
 • www.maj.ir
 • www.mimt.gov.ir
 • www.moe.gov.ir
 • www.nipc.ir
 • www.paydarymelli.ir
 • www.rahbordi.police.ir
 • www.ripi.ir
 • www.sbu.ac.ir
 • www.sharif.ir
 • www.tpo.ir
 • www.tse